BioRon achtergrond

Over Bio-Ron

Bio-Ron is ontstaan vanuit mijn werk als dieet en restaurant kok, in binnen en buitenland, teeltadviseur van biologische producten en de jaren waarin ik intensief met paarden, dieren, samenleefde en werkte.
  
Hierbij had ik o.a. het voorrecht een kudde paarden in een vrij "natuurlijke" situatie te mogen verzorgen.

Hierdoor onstonden de inzichten die ik nu via Bio-Ron graag wil delen, in het belang van de gezondheid van onze huisdieren en uiteraard het plezier wat wij daaraan dan kunnen beleven.

Het contrast in geestelijk en fysiek welzijn tussen deze "natuurlijke" kudde t.o.v. de dieren die ik in gevangenschap tegenkwam was voor mij een sterke drijfveer om uiteindelijk Bio-Ron op te richten.

Niet alleen om goede producten te kunnen leveren maar ook kennis te delen want in mijn ervaring drijven we bij problemen vaak weg van de essentie namelijk,

Wat is het wezen van dit dier en wat zijn de werkelijke behoeften van dit specifieke dier ?

Doel

Mijn uitgangspunt is de dieren een gezonde, lees meer "natuurlijke" uitstraling te geven. 

Een evenwichtig en gezond dier wat vitaliteit uitstraalt is de bevestiging dat we op de goede koers zitten en natuurlijk een genot mee om te gaan. 
Feitelijk de enige eerlijke basis van waaruit wij iets kunnen gaan vragen of verwachten van dit dier.

Hobbymatig maar ook in de meer prestatie gerichte dierenhouderij zouden we eigenlijk altijd moeten vertrekken vanuit deze basis.

Een goede basis is haalbaar als we de fundamenten weten te leggen welke de dieren een eerlijke kans geven te tonen wat ze in zich hebben.

Het innerlijke van dit wezen kan dan als het ware naar buiten treden.

Dit vraagt ons als mens / verzorger om bewustwording en verdieping in het wezen van dit specifieke dier. Iedere dag verteld het dier ons welk aspect van de verzorging onze aandacht verdiend om het in goede gezondheid te houden.

Hoe leeft dit dier in de vrije natuur ?

Wat voor een dier is dit nu eigenlijk "lees" hoe leeft het in de vrije natuur, waarmee voedt het zich en van welke kwaliteit is dit voedsel, hoe kunnen wij deze kwaliteit zo dicht mogelijk benaderen, hetzelfde geldt natuurlijk voor de huisvesting en de omgang.
Deze kennis intergreren we vervolgens in de wereld waarin wij dit dier plaatsen.

Wij bepalen tenslotte zijn leefomgeving en daarmee in hoeverre het dier in staat is zich volledig te manifesteren tot een gezond en vitaal dier en dat ook te blijven, vele jaren.

Geschiedenis boerenbedrijf

We moeten beseffen dat de wijze van paarden houden de afgelopen 50 jaar behoorlijk is veranderd.
Feitelijk is de paarden wereld meegegaan in een enorme landbouwrevolutie, waarvan het credo is "maximale productie".
Helaas gaat kwantiteit meestal ten koste van kwaliteit en dat past simpel gezegd niet bij het wezen van een paard, eigenlijk ieder dier, het paard is nu eenmaal geen productie dier.

Van oudsher zijn paarden altijd verbonden geweest met het boerenbedrijf, dus de boer had veel kennis over paarden.

Maar het huidige boerenbedrijf is absoluut niet meer te vergelijken met dat van 50 jaar geleden, en de boer werkt al lang niet meer met paarden maar met andere / mechanische pk's .

Dat moet ook wel want de productie is enorm geintensiveerd, alles is wetenschappelijk vastgelegd, economisch verantwoord en veelal door externe dviseurs aangestuurd om het productie peil hoog te houden.

Er wordt dus heel veel meer bio-massa geoogst maar van een heel andere kwaliteit dan 50 jaar geleden.

Zo blijken o.a. gehalten aan essentiële voedingstoffen / elementen drastisch te zijn teruggelopen en is de natuurlijke balans qua inhoudstoffen verstoord geraakt.

Gronden en gewassen vertonen een slechte tolerantie tov de veranderingen van het klimaat, meer oogsten mislukken hierdoor, de grenzen zijn bereikt.

Onze voedsel producerende bodems degenereren meer en meer zolang wij dit proces niet tot staan brengen en gelukkig is men het er meer en meer over eens dat het anders kan en ook moet.


Om nu van 1 appel dezelfde hoeveelheid magnesium binnen te krijgen als 50 jaar geleden hebben we er nu meer dan 5 nodig !

Vergelijkbare resultaten worden er van vele andere waardevolle elementen / nutrienten gemeten, sommige zijn zelfs geheel verdwenen, van andere vinden we juist een overdaad tot aan het belastende niveau.
In plaats van naar dat ene elementje te kijken moeten we naar het geheel kijken en in deze tijd met name naar de biologie die als zijn in goede conditie is tekorten en overdaad kan herstellen, dat probeert de natuur gelukkig altijd en onvoorwaardelijk.

Bedenk ook dat we hier alleen spreken over nutrienten die bekend c.q. meetbaar zijn, er zullen er vast meer zijn, en hoe zit het met de combinaties, hoe werken ze op elkaar in etc.

Kortom tijd voor andere methoden in onze voedselproductie.
Duurzaam en bio worden gelukkig steeds meer algemeen geaccepteerd als de oplossing en niet onterecht.

Onze regering geeft zelfs het goede voorbeeld, want de ambtenaren op de ministeries in Den Haag worden al biologisch ge-caterd ;-), nu wij nog.
 

Biofotonen onderzoek

In het kader van kennis overdracht hebben wij een bijzonder boek uitgebracht / mogen vertalen uit het Duits.
Een boek over biofotonen onderzoek met een voorwoord van Jonnie Boer van de Librije.

Het boek gaat over verschillen tussen gangbaar geteelde producten versus biologisch geteelde producten,  deels afkomstig van het langst lopende onderzoek op dit gebied, in heldere taal geschreven met sprekende foto's en tabellen.

Ondanks dat men in allerhande media nog regelmatig kan lezen" dat er geen verschillen tusen bio en niet bio" verteld dit boek dat dit wel zo is.

Zo blijkt dat bij de eenzijdige (stikstofgerichte) bemesting waardevolle inhoudstoffen (o.a. eiwitten, enzymen, vitaminen, anti-oxidanten) verhinderd in de plant tot ontwikkeling te komen. 

Dergelijk voedsel ondermijnt uiteindelijk de weerstand / vitaliteit van mens, dier en bodem.
 

We mogen dus grote vraagtekens zetten bij de werkelijke waarde welke dit voedsel als VOEDINGS-MIDDEL heeft.

Vele aspecten van voeding "kwaliteit" komen hierbij aan bod, zoals wat gebeurt er als je een plant genetisch gemodificeerd.

Voedsel is een eigenlijk informatie pakketje dat begint bij de gedachte van de boer over hoe hij met zijn vee en land om gaat.

 


Gevoel versus wetenschap

Een biologisch ingestelde mens stelt:
Het totale evenwicht van een bodem, zowel fysisch, biologisch en chemisch, bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het gewas wat daarop groeit en daarmee de uiteindelijke waarde welke het heeft als voeding. 

Voor de consument, bv een paard, is deze kwaliteit herkenbaar als smaak en geur.
Dieren blijken bij verschillende onderzoeken een voorkeur voor biologisch geteelde producten te hebben! 


Kwaliteit / vitaliteit onstaat als een plant normaal de tijd heeft gehad om smaak en geurstoffen aan te maken, tot een rijp / compleet eindproduct te komen.

Het patroon, de combinatie van deze aroma stoffen, word daarbij bepaald door de natuur en verteld mens en dier individueel / gevoelsmatig wat wel en wat niet te eten om zijn lichaam, en geest, in goede conditie te houden en van alle benodigde voedingstoffen te voorzien.

Natuur van het paard

De natuur van een paard is verder dat hij een relatief kleine maag heeft tov een groot darmstelsel wat daarna volgt.   
Dit is waarom dit dier in de natuur zo veel tijd besteed aan eten, hij moet zijn darmen gevuld houden met een constante stroom van vezelrijke voeding.

Hij zal daarbij selectief moeten zoeken naar die plantjes die hem fit en vitaal zullen houden, om als prooidier aan eventuele belagers te kunnen ontkomen.

Paarden eten in de natuur van meer dan 100 verschillende planten zoals grassen, kruiden, struiken en bomen, mossen en ook aarde, dit al naar gelang behoefte en beschikbaarheid gedurende de seizoenen.

De passende kwaliteit qua voeding voor een paard is dus dynamisch (vitaal levend) structuurrrijk en ook zeer divers.
Daarmee zal hij dus ook bepaalde planten laten staan en op een bepaald moment juist wel van deze planten te eten.

Samengevat goede voeding is: biologisch is geteeld, daarbij gebruikmakend van meststoffen die veel metale en minerale sporen elementen bevatten en daarbij de biologische activiteit van de bodem stimmuleren om deze elementen op zijn plek te krijgen.
Het voedsel dient ook minimaal / niet bewerkt te worden en van grote diversiteit te zijn.

De natuur het werk laten doen en de dieren daar uit laten kiezen.
 

De exacte / wetenschappelijk ingestelde mens stelt:
Een plant bestaat gemiddeld uit ongeveer 50 minerale en metale elementen, waarvan 22 absoluut noodzakelijk zijn om gebrek verschijnselen te voorkomen, zo is wetenschappelijk aangetoont. Dus zorgen we dat deze elementen, aantoonbaar, in de bodem zitten.

De functie van de overige elementen in de bodem, stuk of 100 voor zover bekend, is niet  relevant, niet onderzocht, dus niet van belang. 


De bemesting kan niet zonder extra stikstof om de benodigde massa te kunnen produceren.

Passende kwaliteit voeding voor een paard is een voeding die is samengesteld volgens de optelsom van de belangrijkste voedings elementen / nutrienten.

Alleen door het voedsel te ontsluiten / voor bewerken kan het goed opgenomen worden.

Er dienen ook vitaminen en mineralen aan toegevoegd te worden want anders is het niet "compleet".
Ondanks dat hier de cijfers mogen kloppen zien we bij dit systeem gebreken en ziekten welke we in de natuur niet tegen komen.Maar daarvoor zijn er de vele toevoegingen / supplementen die deze problemen zullen oplossen.

Dagelijks met gezondheids problemen bezig zijn, hoe ze te voorkomen en te verhelpen, wordt als normaal beschouwt.
Dat hoort er nu eenmaal bij ?  

Aan de buitenkant zijn alle grassen groen, zolang het regent

Het is in ons kikkerlandje soms moeilijk voor mensen voor te stellen dat grassen ziek kunnen zijn terwijl ze er toch zo mooi groen uitzien.

Als een plant een tekort heeft aan een bepaald element zal ze dit compenseren door een ander, vergelijkbaar,  element wat wel voorradig is te gebruiken voor de opbouw.

Overleven en zich voort te planten is het doel, de natuur bezit een sterke overlevingsdrang.

Aan de buitenkant lijkt deze plant voor ons ok, maar is dit vanuit biologisch standpunt gezien niet. 

De plant ( de bodem) is feitelijk niet gezond en zou b.v. bij droogte als eerste het loodje leggen.
Maar omdat het genoeg regent in Nederland blijft ons gras groen en zien we de werkeleijke kwaliteit van deze plant later pas pijnlijk terug in de gezondheid van de dieren. 

Dus ondanks dat de plant gezond oogt blijft het evenwel een zieke plant met een onevenwichtige opbouw, ordening / coherentie van de inhoudstoffen en daarmee weinig vitaliteit.
Ze zal deze eigenschappen overdragen op het dier wat zich hiermee moet voeden.

De zwakheid van planten ( en bodem) wordt b.v. ook zichtbaar als we radicaal stoppen met een directe stikstof bemesting (groei versnelling) het bestaande systeem moet dan omschakelen naar self-supportend te zijn.
Dit gebeurt middels een reeks van processen waarbij ook (on)kruiden weer kunnen opkomen tot er na een aantal jaren vanzelf weer een gezonde bodem onstaat die die gezonde planten / voeding zal produceren.
Duurzame oplossingen zijn regeneratie bevorderende keuzes en handelingen

Wij propageren eigenlijk niets nieuws.
Veel van onze producten / methoden zijn reeds lang bekend maar een beetje naar de achtergrond verdwenen.

Het zijn prima alternatieven tov chemische mest en bestrijdingmiddellen, producten die bodem regeneratie weer mogelijk maken en veilig gebruikt kunnen worden.
Meer productie is mogelijk want ook biologische boeren zijn prima in staat goede opbrengsten te hebben.

Bodem regeneratie begint met het reeds aanwezige milieu / evenwicht niet, onnodig, te verstoren daarbij alleen te werken met meststoffen die een opbouwend karakter hebben.

Meststoffen zoals compost, vaste stalmest, lava, zeemineralen, kleimineralen, zeeschelpenkalk en effectieve micro-organismen. 

Deze producten zullen het bodemleven altijd een positieve boost geven welke uiteindelijk een duurzame bodemvruchtbaarheid opleverd en gezond voedsel produceert.

Daarbij zullen we de druk op de bodem moeten verminderen en de planten / grassen een kans te geven zich volledig te kunnen ontwikkellen in het ritme van de natuur.

Bij goed bodem management neemt de humus voorraad constant toe.

Let op, het gemeten organischestof gehalte wat je op een bodem analyse tegenkomt is nog geen humus!

Door uit de gedachte te stappen van noodzaak aan stikstof gerichte bemesting te stappen = angst voor te weinig opbrengst, stappen we uit een vicieuze cirkel die steeds weer om dergelijke aanpak vraagt. 


Een steeds met kunstmest behandelde bodem verliest constant hummus tot ze uiteindelijk ooit erodeerd / uiteen valt tot woestijn in drogere gebieden en in ons geval weiden onbegaanbaar en de dieren ziek maakt.

In ons land vindt een andere soort verwoestijning plaats omdat we hier te maken hebben met juist veel water wat voor uitspoeling zorgt van belangrijke voedingstoffen.We passen veel kunstgrepen / investeringen toe om een groene grasmat te behouden die hoe we het ook wenden of keren geen bij het wezen passende voedingskwaliteit produceert.

Als we anders gaan werken krijgen we te maken met zogenaamde symptoom gewassen. 
Brandnetels, zuring, boterbloem, klaver, distels, weegbree, duizendblad, kamille etc. kunnen explosief opduiken, feitelijk geeft dit weer hoe zeer een bodem uit balans is.
Zij ontwikkelen zich daar, op dat moment, om de bodem weer te helpen herstellen en zijn ook prima geschikt als onderdeel van het dieet voor het dier.
Ze vergroten de diversiteit van het dieet en bieden daarmee een natuurlijke keuze mogelijkheid.

Passende voeding

Door (wezen) passende voeding aan te bieden in een subtiele balans van vraag en aanbod, waarbij de dieren selectief eetgedrag kunnen vertonen, kan er een duurzaam evenwicht ontstaan binnen de ontelbare processen die aan de basis liggen van een goede gezondheid. 
Het is een illusie te denken dat wij in staat zijn dit proces volledig te beheersen. 
Maar met een dieet van 1e klas kruidig hooi, gepaste weidegang, aangevuld met biologische granen, zaden, liksteen en op z'n tijd ook takken, groente, fruit en kruiden zou ieder paard gezond door het leven moeten kunnen gaan. Ook voor iedere “sportpaard” zou dit de basis moeten zijn, het is tenslotte ook een paard.

Vele dieren heb ik via deze simpele weg ten positieve zien veranderen. 

Teleurstellingen maken soms dat we niet meer geloven in de kracht van de natuur. 
Tegenslag maakt ons bang iets te veranderen en dat stagneert de groei naar beter. 
Het in gang te zetten proces is, afhankelijk van het vertrekpunt, zeker niet altijd zonder hobbels. 
Maar geduld en vertrouwen worden gegarandeerd beloond. 
Voor mij is dit ondertussen een door praktijk ervaring verworven vanzelfsprekendheid die ik middels Bio-Ron graag met u deel.

Ron Hofman

© 2013 - 2024 IJslandershop Het Ilperveld | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel